Country Road

Anna Beck

Föreläsare

Jag kombinerar min idrottsliga satsning med att föreläsa. Dels vill jag nå ut med kunskap och ökad förståelse för vad paraidrott innebär. Jag vill också prata om hur man med förändringsprocesser och positivt tänkande kan uppnå personliga mål.

Jag är beteendevetare och har en fil. kandidatexamen i psykologi. Under min utbildning fastnade jag för mental träning och vikten av att ha tillgång till det.

Anlitar ni mig kommer ni få höra om min resa, mina mål, positivt synsätt och förändringsprocesser.

Hör gärna av er för mer info.

annabeck1@hotmail.com

070-8511969